Kudzanai Chiurai - Minister of Home Affairs

2009, lithographic print, 64 x 45.5cm